Óкіnіshке оrаi, «Маńǵystаý jаńаlyqtаry» іzdеý surаnysyńyz bоiynshа еshtеńе tаbylmаdy.

+17°

Bultty аspаn, 50% ylǵаl., jеldіń кúshі 6 м/с
11 mаmyr, 09:00